Thứ Tư , 13 Tháng Mười Một 2019
Trang chủ / Vàng da sơ sinh – nguy hiểm hay không? / benh_vang_da_va_vang_da_sinh_ly_tre_so_sinh

benh_vang_da_va_vang_da_sinh_ly_tre_so_sinh

Vàng da ở trẻ sơ sinh thường chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường

Vàng da ở trẻ sơ sinh thường chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường