Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021

mai-phuong (5)

Những người bạn thân luôn sát cánh bên Mai Phương trong những ngày cô chiến đấu với bệnh tật.