mai-phuong (3)

NSND Hồng Vân, MC Ốc Thanh Vân luôn ở bên động viên tinh thần cho Mai Phương.

Recommended Stories