Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021

dai-ca-duong-nhue-bi-tom-song-lo-chuyen-tay-troi-nha-bds-duong-duong-Hinh-10

Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý khác, Đường “Nhuệ” cùng vợ còn được biết đến là những người “có tiếng” trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đấu giá đất kiểu quân xanh quân đỏ gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước.