Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021

banh-sinh-nhat

Ngoài ra, bà cũng cho biết để sống khỏe mạnh như vậy, bà luôn làm việc chăm chỉ và quan tâm đến sức khỏe của mình.