Thứ Năm, Tháng Mười 28, 2021

day-tre-tu-lap

Khác với người Việt Nam . Người Do Thái dạy trẻ tự lập từ rất sớm