Thứ Sáu, Tháng Năm 20, 2022

nho-via-than-tai-4-con-giap-nay-giau-nut-vach-dau-thang-92018-Hinh-5

Tuổi Dần: Người tuổi Dần rất thông minh, và có năng lực làm việc xuất sắc. Thời gian trước đây, tuy đã nỗ lực làm việc nhưng do vận thế không tốt nên không có được thành công trong công việc, thu nhập cũng giảm sút đáng kể.